na stroneW środę 18 maja 2016 roku Przedszkole ZDRÓJ gościło dr Katarzynę Sawicz – pracownika Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pani Katarzyna poprowadziła niezwykle ciekawy wykład odbywający się w ramach cyklu spotkań „Jak być dobrą mamą”, dotyczący podstawowych zasad planowania domowego budżetu. Wszystkie uczestniczące w wydarzeniu Panie, mogły dowiedzieć się m.in. jak stworzyć dobrze funkcjonujący budżet domowy, jakie korzyści wynikają z jego planowania, a także uzyskać wskazówki dotyczące planowania wydatków. Pani Katarzyna starała się również wyjaśnić obecnym w sali Paniom, że przekazywanie dzieciom podstawowej umiejętności zarządzania finansami jest jak najbardziej uzasadnione, a nawet konieczne, gdyż uczy dzieci odpowiedzialności, przewidywania i planowania wydatków w przyszłości.

 

Po prezentacji ostatniego zagadnienia, jakie stanowiło wykorzystanie programu Excel do sporządzania domowego budżetu, wszystkie zgromadzone na sali mamy uznały, że spotkanie było bardzo pouczające i pozwoli im w przyszłości lepiej przyglądać się organizacji swoich domowych finansów.