Współpraca zespołu nauczycielek, ich zaangażowanie oraz identyfikacja z profilem placówki sprzyjają stworzeniu w przedszkolu rodzinnej atmosfery. Dzieci czują się akceptowane, mają poczucie bezpieczeństwa, bo wiedzą, jakie reguły panują w przedszkolu. Pomaga im to w coraz bardziej samodzielnym i odpowiedzialnym funkcjonowaniu, w tworzeniu relacji przyjaźni z rówieśnikami i osobami dorosłymi.  Relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wyniki obserwacji rozwoju dzieci są wykorzystywane zarówno przez rodziców, jak i nauczycielki do indywidualnej pracy z dzieckiem.