W naszych Przedszkolach staramy się troszczyć o całościowy rozwój dzieci, w tym rozwój sfery fizycznej, umysłowej i emocjonalnej, kształtowanie charakteru i woli oraz rozwój duchowy. Wychowanie to zmierza do uformowania w przyszłości osoby wolnej, chętnej do rozwijania swych zdolności, o prawidłowo ukształtowanym sumieniu i wrażliwości estetycznej, potrafiącej sprostać wymogom wiary i rozumu, zdolnej do bezinteresownego podejmowania zobowiązań, przezwyciężania trudności i stałej pracy nad sobą.

 

W naszych placówkach główny aspekt wychowania, czyli kształtowanie charakteru i woli, opiera się na systemie miesięcznych nawyków z zakresu socjalizacji, pracy i autonomii. Nawyki te pomagają dzieciom rozwijać określone sprawności i są dobrą szkołą cnót: męstwa, cierpliwości, hojności, radości, itp. („Czekam cierpliwie na swoją kolej”). Pomagają też dzieciom zauważać potrzeby innych i być pomocnym („Pomagam innym w rzeczach, które sam potrafię zrobić”), a także pomagają osiągnąć samodzielność („Sam zakładam i zdejmuję kurtkę”).

 

Nawyki realizowane równolegle w przedszkolu i w domu pomagają utrzymać jeden front wychowawczy, co zwiększa skuteczność wychowania prowadzonego przez rodziców i wychowawców. Istotną rolę wychowawczą pełnią także drobne dyżury, które dzieci pełnią w przedszkolu (dbanie o porządek na półkach, pomoc przy posiłkach, itp.). Dyżury, podobnie jak obowiązki domowe, sprzyjają postawie służby innym, a także uczą dzieci odpowiedzialności i sumienności.