Program wychowania przedszkolnego OPTYMISTA jest owocem dziesięcioletnich doświadczeń Przedszkola STRUMIENIE inspirowanych ponad czterdziestoletnią praktyką edukacyjną placówek hiszpańskiego Institució Familiar d'Educació, z którym Stowarzyszenie STERNIK współpracuje.

 

Program OPTYMISTA jest praktyczną realizacją założeń edukacji spersonalizowanej na etapie wychowania przedszkolnego. Jego idea powstała w Centrum Badań Edukacyjnych Fomento de Centros de Enseñanza w Madrycie. Jego hasłem jest japońskie przysłowie: „Prowadź bez popychania”. Wyraża ono głęboko pozytywny stosunek do potencjału rozwojowego dziecka oraz procesu wychowawczego i edukacyjnego rozumianego jako integralny proces obejmujący całą osobę. W odniesieniu do celu pracy dydaktyczno-wychowawczej podkreśla dążenie do wychowania człowieka pełnego optymizmu, harmonii, zdolnego do wypełniania swoich obowiązków, stawiania czoła przeszkodom i radosnego życia.

 

Dążymy do wpojenia wychowankom takich zasad, wartości i nawyków, dzięki którym będą mogli w przyszłości stać się ludźmi dojrzałymi, zrównoważonymi, krytycznymi, odpowiedzialnymi, umiejącymi podejmować wielkie wyzwania, miłującymi naukę, kulturę i sztukę, gotowymi, by dawać z siebie to, co najlepsze. O skuteczności wsparcia dziecka w rozwoju najbardziej decydują osoby znaczące, czyli takie, które uczestniczą w jego życiu codziennym, mają z nim silną więź emocjonalną, opartą na bliskości i zaufaniu, są wzorem do naśladowania i autorytetem. Te osoby wypełniają społeczną przestrzeń rozwoju dziecka i są to najczęściej rodzice, rodzeństwo, kuzyni, dziadkowie, sąsiedzi, koledzy, nauczyciele oraz wszystkie osoby, z którymi dziecko styka się codziennie. Stąd też wypływa wniosek, że wszystkie te osoby powinny rozwijać się pod względem ludzkim i duchowym, dbać o swoją formację i szeroko pojęty rozwój, ponieważ mają wpływ na rozwój i kształtowanie charakteru młodego człowieka.

 

Polska wersja Programu wychowania przedszkolnego Optymista oprócz zasad wczesnej stymulacji dziecka, zawiera elementy zaczerpnięte z metody Domana, „Dziecięcej matematyki” prof.  Gruszczyk –Kolczyńskiej, „Metody Dobrego Startu” prof. Marty Bogdanowicz oraz elementów z programu „Kocham czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej. Warto dodać, że program ten wykorzystuje najnowsze osiągnięcia neuropsychologii. Został opracowany na podstawie MODELU EDUKACYJNEGO, realizowanego we wszystkich placówkach Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK.

 

Program „Optymista” jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2009, nr 4, poz.17). Znacznie poszerza treści zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.