Obecność zaangażowanych rodzin - tworzymy społeczność

Przyjmując dziecko – przyjmujemy całą rodzinę. Nasi Rodzice mogą być pewni życzliwości i wsparcia pozostałych rodzin. Zachęcamy do postawy otwartości i współpracy. Wiemy, jak niezwykle cenne może być doświadczenie innych rodziców w procesie wychowawczym. Zaufanie i serdeczność tworzą prawdziwie rodzinną atmosferę.

Spersonalizowane podejście do dziecka

Każde dziecko jest wyjątkowe. Koniecznym jest spojrzenie na konkretnego człowieka z całym bogactwem jego osobowości, życiowych doświadczeń i systemu rodzinnego, w którym funkcjonuje. Każdy człowiek jest stworzony by żyć w społeczności, by pokonywać własne ograniczenia i w ten sposób osiągnąć pełnię życia.

Wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci

To rodzice są pierwszymi wychowawcami dzieci. Przedszkole ZDRÓJ jest miejscem, które oferuje pomoc i wsparcie poprzez codzienną pracę, spójność wychowawczą i proponowane konferencje i szkolenia. System tutoringu zapewnia sprawny przepływ informacji, co warunkuje obiektywne spojrzenie na dziecko i jego postępy.

Ciągły, dynamiczny rozwój zespołu

Znamy siłę współpracy! Dlatego cały personel stanowi zespół osób, które wspierają się nawzajem, dzielą doświadczeniami, otaczają troską i życzliwością. Zespołowe wykonywanie zadań buduje atmosferę motywującą do pokonywania wyzwań codzienności i dłuższej perspektywy.

Nowatorskie metody

  • Kodowanie na dywanie – rozwijamy precyzyjne myślenie (fakt kontra informacja), umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, dbałość o szczegóły, zdolność rozwiązywania problemów… a to wszystko poprzez zajęcia z kodowania i pracę z Bee-botami wprost na dywanie
  • Elementy nauki szybkiego czytania wg. Domana - wykorzystanie bitów językowych, matematycznych i obrazkowych do ćwiczenia umiejętności skupienia, uważności i konkretnych informacji;
  • codziennie aktywny angielski – metoda TPR (Total Physical Response)
  • Ruch pełen znaczenia – codzienne półgodzinne zajęcia z elementami psychomotoryki i zabawa na świeżym powietrzu

Stabilny model wychowawczy

Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenia licznych placówek na całym świecie pracujących w tym samym modelu wychowawczym. Opieramy się na antropologii chrześcijańskiej i jej spojrzeniu na rozwój człowieka. Kształtujemy osoby o wysokich aspiracjach intelektualnych i o ciągłej motywacji do nauki i rozwoju, otwarte na świat i ludzi, czego wyrazem jest znajomość języków i umiejętność pracy z nowymi technologiami. Chcemy, by nasz absolwent był zainteresowany służbą innym i podejmował obowiązki obywatelskie z pełną odpowiedzialnością.