Misją Przedszkola ZDRÓJ jest zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do harmonijnego, pełnego rozwoju. Opieramy się na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Dążymy do tego, by każde dziecko osiągnęło maksymalny poziom swoich możliwości, nauczyło się myśleć i wyciągać wnioski oraz podejmowało decyzje w sposób wolny i odpowiedzialny. Osiągamy to poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, wspólną pracę wychowawczą oraz wysoki poziom edukacyjny.

Każdy przedszkolak skupia naszą uwagę. Codzienna, ciągła praca opiera się na czterech filarach:

  • rodzice – najważniejsze osoby w życiu dziecka. Tylko dzięki współpracy z rodzicami możliwe jest osiągnięcie celów wychowawczych i edukacyjnych. Wzmacniamy rodziców, oddajemy im odpowiedzialność za kształtowanie dzieci, pokazujemy wartość rodzicielstwa, wspólnie cieszymy się z sukcesów.
  • opiekun rodziny – tutor, czyli osoba odpowiedzialna za konkretną rodzinę. Opiekun zna dziecko, wie, jak funkcjonuje w przedszkolu i w domu. Na regularnych spotkaniach z obojgiem rodziców dzieli się wiedzą i pomaga ustalać indywidualny plan wychowawczy dla każdego przedszkolaka.
  • nauczyciele – wciąż rozwijający się do tej roli, tworzący dynamiczny zespół osób o wspólnych celach i wartościach, przygotowani merytorycznie, pełni pasji, w ciągłym kontakcie z rodzicami i dyrekcją.
  • dziecko – każde jest dla nas równie ważne. Już na poziomie przedszkola dzieci uczą się podejmować decyzje, kształtują swój charakter, nabywają dobre nawyki.

Nasze placówki szczególnie promują wartości moralne i kulturowe związane z dobrze wykonaną pracą, dążeniem do ciągłego rozwoju, pozytywnym spojrzeniem na siebie, ludzi i wydarzenia, szacunkiem i kształtowaniem osobistej wolności i odpowiedzialności. Ważne są dla nas lojalność, prawda, sprawiedliwość i międzyludzka solidarność.