O głównych założeniach, celach i codziennej pracy z rodzicami i dziećmi opowiada Dyrektor Przedszkola ZDRÓJ we Wrocławiu – Pani Katarzyna Nowacka

Jakie są główne zadania przedszkola ZDRÓJ?

Od początków swojego istnienia Przedszkole ZDRÓJ ma w założeniach edukację, wychowanie dzieci i pomoc rodzinie w procesie wychowawczym. Już niemal 10 lat placówka wypełnia swoje zadania mając na uwadze dobro dzieci i całych rodzin.

Kiedy patrzymy na grupę przedszkolną w oczy rzuca się przede wszystkim kolor czerwony i granatowy – kolor mundurka przedszkolnego. Dlaczego mundurek? Skąd taki pomysł?

Zakładając przedszkole korzystaliśmy z bogatego doświadczenia sieci placówek hiszpańskich. W tym momencie przedszkola podobne do naszego rozsiane są na całym świecie. Jednym z założeń naszych przedszkoli są jednakowe ubrania dzieci. Jest to nie tylko ułatwienie dla rodzica. Ma to uzasadnienie w codziennej pracy wychowawczej. Dzieci mając kolegów i koleżanki w podobnym ubraniu łatwiej zwracają uwagę na osobę, na jej twarz – nie na wygląd. Zauważa się wtedy znacznie łatwej przekaz niewerbalny. To ułatwia nawiązywanie prawidłowych relacji oraz poznanie dziecka. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mundurek pozwala uniknąć zróżnicowania ze względu na status majątkowy.

Czy wygląd sal przedszkolnych jest również podyktowany względami wychowawczymi? Rzuca się w oczy brak zabawek i tak częstych w przedszkolach ozdób, gazetek…

Tak. To również jest przemyślane. Sala ma być miejscem zabawy, skupienia i wypoczynku. Te wszystkie czynności są łatwiejsze, kiedy nie ma zbyt wielu „rozpraszaczy”. Bodźce wzrokowe i słuchowe to w naszym świecie ogromny problem. Ich wielość utrudnia prawidłowy rozwoju mózgu dzieci. Naszym celem jest rozwój harmonijny i pełny. Dlatego dzieci mają przyjazne otoczenie, które sprzyja kreatywności, skupieniu i pozwala prawdziwie wypocząć. Kto widział rakietę z klocków waflowych, ten wie, co mam na myśliJ.

Jak wygląda dzień przedszkolaka w ZDROJU?

Jest intensywny, jednak zawsze dostosowany do wieku i możliwości. Dzieci rozpoczynają dzień Porankiem – najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi połączonymi z ruchem. Dzieci zapoznają się wtedy z następstwem dni tygodnia, miesięcy i pór roku, przeliczają, porównują, rymują, słuchają muzyki poważnej. Prezentowane są także bity, które mają na celu stymulację intelektualną. Każda grupa ma codziennie zajęcia z języka angielskiego, zajęcia ruchowe z elementami psychomotoryki oraz wychodzi na plac zabaw przy niemal każdej pogodzie. Nauczyciele przeprowadzają też zajęcia edukacyjne na każdym poziomie wiekowym, nieco wykraczające poza program nauczania. Najważniejsze jest jednak to, że wszystkie aktywności mają formę radosnej zabawy.

Dlaczego wykraczające? Po co taka ambicja?

Nie jest to na szczęście wynik tylko naszych ambicji J. Edukacja dzieci jest dla nas ważna, ale ważniejsze jest wychowanie. Paradoksalnie, efektem jest wyższy poziom edukacji. Wychowawczo staramy się nauczyć dzieci wytrwałości, cierpliwości, pracujemy nad nawykiem skupienia się na zadaniu, dokończeniem tego, co zaczęliśmy robić. To są proste sprawy, ale wprowadzane codziennie, konsekwentnie, w radosnej atmosferze przynoszą niezwykłe efekty. Jesteśmy dumni z naszej kadry. To wysokie kwalifikacje naszych Pań, połączone z zaangażowaniem i, nie bójmy się tego stwierdzić, mądrą miłością do wychowanków, pozwala na taki tryb pracy.

Mówicie Państwo dużo o rodzinie? Na co przekłada się to w praktyce?

Pomagamy nie tylko przez codzienność przedszkolną, ale również przez organizowane wykłady, warsztaty, konferencje… Bardzo ważnym elementem jest system tutoringu. Każda rodzina ma swojego opiekuna – osobę, która szczególnie dokładnie przypatruje się dziecku, zna jego możliwości, potrzeby. Tutor stara się przekazać jak najszersze informacje rodzicom na regularnych spotkaniach i wspólnie określić cele i dążenia w dwóch najważniejszych dla przedszkolaka środowiskach – w domu i w przedszkolu. Dziecko przez to czuje się bezpiecznie i może się bez przeszkód rozwijać.

Jaki jest profil absolwenta przedszkola ZDRÓJ? 

Nasz absolwent jest radosnym, otwartym dzieckiem. Gotowym, by stawiać czoło nowym wyzwaniom i z satysfakcją pokonywać trudności. Umie współpracować z różnymi osobami i zauważa potrzeby innych. Jest cierpliwy, wobec siebie, innych, różnych sytuacji. Jest osobą, która chce się rozwijać i jest w tym szczęśliwa!