• Metoda TPR - Total Physical Response - opracowana przez J. Ashera w latach 60., polega na reagowaniu ruchem na polecenia nauczyciela. Najlepiej sprawdza się w nauczaniu najmłodszych, ponieważ kładzie nacisk na rozumienie przekazu oraz odpowiada dziecięcej potrzebie ruchu i działania.
  • Metoda obserwacyjna - ważną funkcję w trakcie zajęć językowych pełnią karty obrazkowe, ilustracje, plakaty, przedmioty codziennego użytku, zabawki znajdujące się w sali przedszkolnej. Skojarzenie słowa z obrazkiem lub przedmiotem ułatwia jego zapamiętanie.
  • Metody oparte na słowie  - codziennie czytamy po angielsku!

2