• Muzykę z rytmiką prowadzimy dla każdej z grup trzy razy w tygodniu. Warunkuje to doskonały rozwój koordynacji słuchowo-ruchowej tak bardzo potrzebnej w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
  • Dużo śpiewamy, tańczymy i gramy na różnych instrumentach, nie tylko na zajęciach muzycznych. Śpiew i ruch przy muzyce towarzyszy dzieciom w wielu momentach w ciągu dnia.
  • Uczymy, jak uważnie słuchać nie tylko muzyki, ale również poprzez muzykę. Dzieci codziennie słuchają wybranego utworu z bogatych zasobów muzyki klasycznej. Jest to dla nich chwila wyciszenia, odmiennej stymulacji, relaksu. Poznają w ten sposób również konkretne utwory i autorów.