Promując postawę otwartości, wyrozumiałości i serdeczności wśród przedszkolaków, uczymy modelu pracy zespołowej.

Zarówno na zajęciach, jak i podczas zabawy uczmy dzieci, jak współpracować i jakie korzyści z tego wynikają. Wspólnie przyglądamy się wyzwaniom, jakie towarzyszą konieczności podjęcia dialogu, osiągnięcia kompromisu, czasem odrzucenia konkretnego pomysłu przez inne dzieci.

Doświadczenia nabywane w przedszkolu pozwalają na kształtowanie pozytywnych postaw i uczuć wobec innych, czyli wyrozumiałości, tolerancji, akceptacji, hojności, współczucia, sprawiedliwości, solidarności… Staramy się, żeby dzieci rzeczywiście działały razem, a nie tylko o tym działaniu słyszały czy rozmawiały. Wierzymy, że jest to najelpsza dorga do tego, by nasi absolwenci stawali się osobami szczęśliwymi i żyjącymi pełnią życia.