Wychowanie w Przedszkolu ZDRÓJ ma przygotować małego człowieka do kształcenia się w cnotach. Ze względu na wiek maluchów praca ta wykorzystuje następujące narzędzia:

  • Praca nad nawykami – co miesiąc maluchy pracują nad prostymi nawykami z trzech dziedzin swojego życia: samodzielności, pracy i socjalizacji, czyli relacji z innymi. Lista nawyków ustalana jest przez nauczyciela wychowawcę, który uwzględnia konkretne potrzeby grupy oraz etap rozwoju dzieci. Praca nad nawykami równolegle w domu i w przedszkolu sprawia, że działanie wychowawcze jest wzmocnione i przebiega znacznie sprawniej.
  • Dyżury – co dwa tygodnie dzieci zgłaszają się do dyżurów, które pozwalają na wypełnienie potrzeb grupy. Poznają dzięki temu ducha służby innym i uczą się radości z pomocy innym, odpowiedzialności za innych i wzrastają w poczuciu własnej wartości.
  • Zasady grupy – każda grupa na początku roku ustala zasady obowiązujące w ich grupie.
  • Agenda – kalendarz przygotowany specjalnie dla naszego przedszkola. Służy odnotowywaniu w nim postępów wychowawczych, by nawet drobne sukcesy mogły być wzmacniane w domu i przedszkolu.
  • Pozytywna motywacja – wychowawca świadomie wspiera wysiłki dziecka, nagradzając je pochwałą, naklejką bądź pieczątką do agendy. Dostrzegając właściwe zachowanie dzieci, nauczyciele budzą w nich zadowolenie z dobrze wykonanej pracy i tym samym motywują do podejmowania kolejnych pozytywnych działań.

1