Osoba tutora (opiekuna) to podstawa współpracy z rodzicami w naszych placówkach. Opiekun w ramach swojej pracy przyjmuje na siebie odpowiedzialność za pomoc konkretnej rodzinie w wychowaniu i edukacji ich dziecka. Pomoc ta odbywa się zawsze na zasadzie współpracy, porozumienia i wzajemnego zaufania. Tutor ma rolę doradczą i informującą. Jest osobą, która obserwuje dziecko i rozmawia o nim z pozostałymi nauczycielami, zbierając informacje, które mogą być pomocne rodzicom w decydowaniu o kierunku dalszego rozwoju dziecka.

Tutor spotyka się z obojgiem rodziców co najmniej trzy razy w roku ustalając plan działania na kolejny czas. Indywidualny plan wychowawczy dla dziecka tworzony jest przez oboje rodziców, w czym tutor pomaga. Zostaje on następnie wdrażany w domu i w przedszkolu.

Taki system pozwala na stały i szczery dialog między rodzicami, oraz rodzicami i opiekunem. Utrzymując ścisłą współpracę rodzinno-szkolną, możliwe jest wykrycie ewentualnych problemów już u ich podstaw i zauważenie obszarów rozwoju o największym potencjale. Równocześnie wzmocniony zostaje czynny udział rodziców w wychowaniu, co jest celem tutoringu.

5